Аркада-Гранд, бухгалтерські та юридичні послуги, M.e.doc, Сота, ПРРО

Податковий супровід чи бухгалтерський облік ФОП / Налоговое сопровождение или бухгалтерский учет ФЛП

Професійно ведемо ФОП із 2006 року.

Де б Ви на території України не знаходились!

Ми не тільки правильно заповнимо та здамо звіти.

Також ми проконтролюємо зміну бюджетних рахунків,

розрахуємо та проконтролюємо оплату податків,

проконсультуємо з питань ФОП,

заповнимо Книгу,

якщо є наймані особи – оформимо поточні кадрові документи,

розрахуємо аванс, зарплату, відпускні тощо, податки з них, проконтролюємо оплату.

Також ми надамо за потреби повний або частковий бухгалтерський облік (рух ТМЦ, залишки, банк тощо).

Перейдіть на сайт "Аркада-Гранд" на сторінку "Послуги ФОП", спускайтеся до послуги "Податковий супровід ФОП" або "Бухгалтерський супровід ФОП" та замовляйте послугу.

 

___________________________________________________

Профессионально ведем ФЛП с 2006 года.

Где бы Вы на территории Украины не находились!

Мы не только правильно заполним и сдадим отчеты.

Также мы проконтролируем смену бюджетных счетов,

рассчитаем и проконтролируем оплату налогов,

проконсультируем по вопросам ФЛП,

заполним Книгу,

если есть наемные лица - оформим текущие кадровые документы,

расчитаем аванс, зарплату, отпускные и т.д., налоги с них, проконтролируем оплату.

Также мы предоставим при необходимости полный или частичный бухгалтерский учет (движение ТМЦ, остатки, банк и т.д.).

Переходите на сайт "Аркада-Гранд" на страницу "Услуги ФЛП", спускайтесь до услуги "Налоговое сопровожление ФЛП" или "Бухгалтерское сопровождение ФЛП" и заказывайте услугу.