В даний час, щоб досягти успіху в бізнесі, необхідно мати чудову бухгалтерію. Вона займається звітами, вашими доходами, витратами, податками, розповідає вашим балансом і стежить за тим, щоб ваші справи йшли в гору. У нашій компанії працюють висококваліфіковані фахівці, які вирішать усі Ваші бухгалтерські питання.

Ми крокуємо в ногу з часом, наші бухгалтери працюють із сучасними програмами і вони завжди в курсі новинок та змін.

Ви можете бути впевненими у достовірності фінансової інформації, яку надає наша організація. Ми зацікавлені в коректності наданих даних, оскільки відповідаємо за ці послуги як юридична особа. Ви уникнете наслідків, до яких може призвести низька кваліфікація бухгалтерського персоналу і особливо головного бухгалтера.

Завдяки гнучкості запропонованих послуг, Ви можете вибрати те, що необхідно саме Вашій компанії та платити лише за необхідний обсяг робіт, а не за штатні одиниці.

Компанія «АРКАДА-ГРАНД» узагальнює накопичений методологічний досвід, відстежує зміни у законодавстві, проводить атестацію співробітників та організовує внутрішнє навчання. Ми використовуємо наш багаторічний досвід та широку методологічну базу.

Ми пропонуємо:

 • ведення бухгалтерського обліку;
 • відновлення бухгалтерського обліку;
 • постановка бухгалтерського обліку;
 • бухгалтерський супровід (у т.ч. складання, здавання та захист звітності);
 • супровід перевірок;
 • надання інтересів замовника у Державних органах;
 • захист Клієнтів при перевірці та після неї;
 • складання та здавання «0» звітності;
 • звітність СПД-фізичних осіб;
 • оптимізація податків.

Ми пропонуємо такі бухгалтерські послуги:

 • ведення бухгалтерського обліку;
 • відновлення бухгалтерського обліку;
 • постановка бухгалтерського обліку;
 • бухгалтерський супровід (у т.ч. складання, здавання та захист звітності);
 • супровід перевірок;
 • представлення інтересів замовника у Державних органах;
 • захист Клієнтів при перевірці та після неї;
 • складання та здавання «0» звітності;
 • звітність СПД-фізичних осіб (ФОП);
 • оптимізація податків;
 • аналіз організації роботи підприємства з позиції фінансової безпеки Клієнта та його активів.

Також ми допоможемо з підбором бухгалтера, головного бухгалтера, проведемо його тестування, забезпечити його програмами: 1С, M.e.doc, налагодимо електронну звітність та документообіг "під ключ".

Наша мета – забезпечити юридичну та фінансову безпеку бізнесу та активів Клієнта.

Основний сайт ТМ - https://arkada-grand.ua

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

В настоящее время, чтобы добиться успеха в бизнесе, необходимо иметь отличную бухгалтерию. Она занимается отчетами, Вашими доходами, расходами, налогами, ведает вашим балансом и следит за тем, чтобы Ваши дела шли в гору. В нашей компании работают высококвалифицированные специалисты, которые решат все Ваши бухгалтерские вопросы.

Мы шагаем в ногу со временем, наши бухгалтера работают с современными программами и они всегда в курсе новинок и изменений.

Вы можете быть уверенными в достоверности финансовой информации, предоставляемой нашей организацией. Мы заинтересованы в корректности предоставленных данных, поскольку несем ответственность за данные услуги как юридическое лицо. Вы избежите последствий, к которым может привести низкая квалификация бухгалтерского персонала и особенно, главного бухгалтера.
Благодаря гибкости предложенных услуг, Вы можете выбрать то, что необходимо именно Вашей компании и платить только за необходимый объем работ, а не за штатные единицы.

Компания «АРКАДА-ГРАНД» обобщает накопленный методологический опыт, отслеживает изменения в законодательстве, проводит аттестацию сотрудников и организует внутреннее обучение, Мы используем наш многогодовой опыт и широкую методологическую базу.

Мы предлагаем:

 • ведение бухгалтерского учета;
 • восстановление бухгалтерского учета;
 • постановка бухгалтерского учета;
 • бухгалтерское сопровождение (в т.ч. составление, сдача и защита отчетности);
 • сопровождение проверок;
 • предоставление интересов заказчика в Государственных органах;
 • защита Клиентов при проверке и после нее;
 • составление и сдача «0» отчетности;
 • отчетность СПД-физических лиц;
 • оптимизация налогов.

Мы предлагаем такие бухгалтерские услуги:

 • ведение бухгалтерского учета;
 • восстановление бухгалтерского учета;
 • постановка бухгалтерского учета;
 • бухгалтерское сопровождение (в т.ч. составление, сдача и защита отчетности);
 • сопровождение проверок;
 • представление интересов заказчика в Государственных органах;
 • защита Клиентов при проверке и после нее;
 • составление и сдача «0» отчетности;
 • отчетность СПД-физических лиц (ФЛП);
 • оптимизация налогов;
 • анализ организации работы предприятия с позиции финансовой безопасности Клиента и его активов.

Также мы поможем с подбором бухгалтера, главного бухгалтера, проведем его тестирование, обеспечить его программами: 1С, M.e.docналадим электронную отчетность и документооборот "под ключ".

Наша цель - обеспечить юридическую и финансовую безопасность бизнеса и активов Клиента

Основной сайт ТМ - https://arkada-grand.ua