ТОВ «ЦБ «АРКАДА-ГРАНД» – це команда професіоналів, яка пропонує повний спектр юридичних послуг для українських та іноземних компаній, а також фізичних осіб, резидентів та нерезидентів України.

Ми молоді, амбітні та найбільше зацікавлені в успіху наших Клієнтів.

Враховуючи Ваші інтереси та побажання, ми у найкоротші терміни знайдемо стандартні та нестандартні правові рішення, спрямовані на забезпечення успіху Вашого бізнесу. Крім того, ми забезпечимо успішне та ефективне вирішення Ваших особистих питань правового характеру.

Основними принципами нашої діяльності є професіоналізм, орієнтованість на позитивний результат, впевненість у своїй правовій позиції, творчий похід до кожної конкретної справи та кожного конкретного проекту, сумлінне ставлення до завдань, поставлених кожним Клієнтом та чітке бачення шляхів для їх виконання.

Ми пропонуємо наступні юридичні послуги:

 • реєстрація, перереєстрація, ліквідація фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб;
 • усні та письмові консультації з питань сімейного, трудового, господарського, цивільного, адміністративного, кримінального, кримінально-процесуального права;
 • розробка та укладання договорів;
 • складання позовних, апеляційних, касаційних заяв до судових інстанцій;
 • складання листів, заяв, клопотань, запитів та скарг до держорганів та установ;
 • складання юридичного висновку з питань чинного законодавства України;
 • складання внутрішніх нормативних документів для підприємств;
 • повний юридичний супровід;
 • одержання дозвільних документів.

Основний сайт ТМ - https://arkada-grand.ua

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ООО «ЦБ «АРКАДА-ГРАНД» - это команда профессионалов, которая предлагает полный спектр юридических услуг для украинских и иностранных компаний, а также физических лиц, резидентов и нерезидентов Украины.

Мы молоды, амбициозны и более всего прочего заинтересованы в успехе наших Клиентов.

Учитывая Ваши интересы и пожелания, мы в самые короткие сроки найдем стандартные и нестандартные правовые решения, направленные на обеспечение успеха Вашего бизнеса. Кроме того, мы обеспечим успешное и эффективное решение Ваших личных вопросов правового характера.

Основными принципами нашей деятельности являются профессионализм, ориентированность на положительный результат, уверенность в своей правовой позиции, творческий поход к каждому конкретному делу и к каждому конкретному проекту, добросовестное отношение к задачам, поставленным каждым Клиентом и четкое видение путей для их выполнения.

Мы предлагаем следующие юридические услуги:

 • регистрация, перерегистрация, ликвидация физических лиц – предпринимателей и юридических лиц;
 • устные и письменные консультации по вопросам семейного, трудового, хозяйственного, гражданского, административного, уголовного, уголовно-процессуального права;
 • разработка и составление договоров; составление исковых, апелляционных, кассационных заявлений в судебные инстанции;
 • составление писем, заявлений, ходатайств, запросов и жалоб в госорганы и учреждения;
 • составление юридического заключения по вопросам действующего законодательства Украины;
 • составление внутренних нормативных документов для предприятий;
 • полное юридическое сопровождение;
 • получение разрешительных документов.

Основной сайт ТМ - https://arkada-grand.ua